Rólunk

A Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége 1999-es alapításától mindmáig a romániai magyar felsőoktatás reprezentatív szervezete. Az erdélyi társadalmi és Szakmai-tudományos párbeszéd meghatározó és programadó fórumaként, a RODOSZ alapvető célkitűzése a romániai magyar fiatalok felsőoktatásban való részvételének mindenkori ösztönzése, különös tekintettel a doktoranduszok és fiatal kutatók szakmai előmenetelének támogatására.

E célt szolgálja a RODOSZ sokrétű tevékenysége, amely alapvetően három dimenzióban írható le: érdekképviselet, tudományszervezés és -kommunikáció, közösségépítés.

A RODOSZ nem csupán erdélyi, hanem Kárpát-medencei és még tágabb, európai kontextusban határozza meg saját működését. Ez azt jelenti, hogy a legfontosabb erdélyi oktatási, kulturális és szociális szervezetekkel való együttműködésén kívül, meghatározó a RODOSZ a Kárpát-medencei ifjúsági szervezetekben betöltött szerepe is. Ez köszönhető annak a rendkívül széles kapcsolati tőkének, amelyet az elmúlt két évtized elnökségi tagjai építettek ki az anyaország, Kárpátalja, Felvidék és Délvidék érdekképviseleti szervezeteivel. Ezek közül kiemelendő a Doktoranduszok Országos Szövetségével és a Magyar Ifjúsági Konferenciával kötött partnerség, amely által biztosított a magyar anyanyelvű fiatal kutatói nemzedék érvényesülése.

A RODOSZ tudományszervezői munkásságára jellemző, hogy az elmúlt két évtizedben minden jelentősebb ifjúsági kutatásban valamint a doktori életpályát kutató Aranymetszés 2013 és 2019 kutatásokban egyaránt részt vettek a szervezet tagjai.

A RODOSZ valódi arculatát a szervezet által kezdeményezett tudományos rendezvények adják, amelyek közül kiemelkedik a négy év szünet után 2020-ban ismét megrendezett RODOSZ-Konferencia, új nevén a Kárpát-medencei Doktoranduszok Interdiszciplináris Konferenciája. A tudományos találkozót a Babeș–Bolyai Tudományegyetemmel partnerségben évente szervezi meg a RODOSZ.

2016-tól kezdődően szintén évente szervezi meg a RODOSZ az Erdélyi Történelemtudományi Doktorandusz Konferenciát, amely évről évre Nagyváradon gyűjti össze a Kárpát-medence fiatal történészeit.

A szervezet 2019-es újjáalakulását követően célul tűzte ki, hogy szorosabbra fűzi kapcsolatait az egyes doktori iskolákkal. A RODOSZ kezdeményezésére a hallgatók továbbképzéseken vehetnek részt, ugyanakkor szakmai partnerségben kari tudományos konferenciák megszervezését is támogatjuk. Hisszük, hogy az alulról jövő kezdeményezéseket felkarolva, a különböző tudományterületeknek specifikus segítséget nyújtva sikerülhet létrehozni egy olyan hálózatot, amely erős és megbízható hátteret biztosít a fiatal kutatók számára.

ALAPSZABÁLYZAT

 

Az alábbiakban a RODOSZ alapszabályzatát olvashatod.

ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec faucibus mauris ut pretium lacinia. Cras risus lacus, pretium quis tempor eu, ultricies ac tortor. Nunc ac sem et neque condimentum varius.